Aktualności

Strona 1 z 7  » »»

Dzieło Izaaka Waltona – autorem jednego rozdziału jest jego przyjaciel Charles Cotton - po raz pierwszy ukazało się drukiem w 1653 roku w Anglii i od tego czasu miało blisko 500 wydań w świecie – więcej miała tylko Biblia.

Więcej

Warto przypomnieć, że dwa lata temu pojawił się nowy, ciekawy magazyn dla muszkarzy „Sztuka Łowienia“. Kolegów, którzy do tej pory nie mieli go w ręku, zachęcam do sięgnięcia po niego...

Więcej

Raport o zanieczyszczeniach rzek krainy ryb łososiowatych i lipienia (stan z października 2001 r.)

W województwie pomorskim istnieją liczne ogniska skażeń wód płynących. Trują zarówno liczne i źle zlokalizowane zakłady przemysłowe, jak i indywidualne gospodarstwa. Zmorą są ścieki z domków letniskowych i nieszczelne szamba. Nieciekawie też wygląda sytuacja przepełnionych i wadliwie funkcjonujących oczyszczalni ścieków. Degradacja jakości wody wpływa negatywnie na populacje żyjących w rzekach pstrągów i lipieni. Dbałość o poprawę jakości wody warunkuje prawidłową gospodarkę wędkarską, dlatego uważamy, że organy administracji państwowej powinny czynnie zwalczać źródła zanieczyszczeń wód. Niebagatelne znaczenie ma tutaj fakt, że większość wód płynących krainy ryb łososiowatych naszego okręgu to źródła wody pitnej, dlatego ochrona czystości tych wód nabiera szczególnej wagi. Uważamy, że nie wystarczy informować o zakazach obowiązujących na poszczególnych przylegających do rzek terenach. Należy zająć się egzekwowaniem powszechnie łamanego w tym zakresie prawa wodnego oraz zwalczaniem zlokalizowanych źródeł zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia strat w rybostanie spowodowanych zanieczyszczeniem wód liczymy, że PZW będzie w sposób stanowczy egzekwowało odszkodowania na drodze postępowań sądowych. Zdecydowaliśmy się wobec tego poinformować o niektórych zlokalizowanych przez nas źródłach ścieków, co mamy nadzieję przyczyni się do ich likwidacji:

Wda:
W miejscowości Czarna Woda znajduje się ukryta w trawie rura ok. 50m powyżej ujścia niewielkiego dopływu w górę rzeki od mostu kolejowego, z której na zmianę odprowadzane są do rzeki ścieki w kolorze białym i czarnym.

Bychowska Struga:
Ujście ścieków kanałem ok. 50m poniżej jazu w Perlinie oraz bezpośrednio pod jazem w Perlinie.

Łeba:
Ujście ścieków ok. 50m poniżej zapory w Bożympolu Małym od strony zabudowań oraz bezpośrednio przy szosie powyżej mostu przy cmentarzu w Bożympolu Wielkim.

Kłodawa:
Liczne ujścia rur ściekowych z zabudowań w Cieplewie na skarpie poniżej i powyżej mostu drogowego na trasie Pruszcz Gdański-Tczew. Ujście kanału ściekowego na terenie działek w miejscowości Rusocin ok. 400m powyżej jazu.

Strzelenka:
Zmeliorowany dopływ Strzelenki w Rębiechowie niosący okresowo duże ilości ścieków niewiadomego pochodzenia oraz zanieczyszczenia pompowane bezpośrednio do jeziora, z którego wypływa ten dopływ degradują wodę Strzelenki na odcinku wielu kilometrów. Przedsiębiorstwo zlokalizowane w Lniskach (szklarnie) odprowadza zanieczyszczenia bezpośrednio do rzeki poniżej jazu.

Gizdepka:
Ujście rury ściekowej 5m poniżej jazu w Smolnie.

Reda:
W Zamostnem ok. 20m poniżej mostu drogowego znajduje się ujście kanału ściekowego. Ścieki wylewające się do rzeki wyglądają jak mleko z serem.

Mała Słupina:
Źle oczyszczone ścieki dostają się w nadmiernych ilościach do rzeki w okresie niskich stanów wód z oczyszczalni w Przodkowie. Kanał ściekowy zlokalizowany bezpośrednio powyżej mostu drogowego w Żukowie odprowadza nieczystości ze szkoły bezpośrednio do rzeki.

Bolszewka:
Ujście ścieków kanałem ok. 50m poniżej mostu kolejowego (powyżej osady Zielony Dwór).

Radunia:
Zanieczyszczenia wypływające z betonowej rury ok. 10m powyżej mostu drogowego w Goręczynie. Ścieki wymywane do rzeki z przepełnionych zbiorników zlokalizowanych ok. 250m poniżej zapory w Żukowie.

Stara Radunia:
Ścieki z bloków i sklepów odprowadzane rurami bezpośrednio do rzeki w Kolbudach - ujścia rur znajdują się na tylnych ścianach sklepów bezpośrednio przylegających do rzeki Starej Raduni przy ujściu Reknicy.