Aktualności

Strona 1 z 7  » »»

Dzieło Izaaka Waltona – autorem jednego rozdziału jest jego przyjaciel Charles Cotton - po raz pierwszy ukazało się drukiem w 1653 roku w Anglii i od tego czasu miało blisko 500 wydań w świecie – więcej miała tylko Biblia.

Więcej

Warto przypomnieć, że dwa lata temu pojawił się nowy, ciekawy magazyn dla muszkarzy „Sztuka Łowienia“. Kolegów, którzy do tej pory nie mieli go w ręku, zachęcam do sięgnięcia po niego...

Więcej

Biuletyn klubu wędkarskiego "Pstrąg"

Klub wędkarski "Pstrąg" powstał na zebraniu założycielskim 19.05.1985 przy kole PZW Przymorze. Celem działalności Klubu jest stworzenie wszystkim członkom możliwości realizacji statutowych celów PZW oraz zaspokajania osobistych zainteresowań wędkarskich związanych z wodami górskimi Okręgu Gdańskiego. Inicjatorem założenia Klubu był kol. Tomasz Leroch członek koła PZW Gdynia Miasto. To właśnie dzięki niemu i ówczesnemu prezesowi d.s. sportu i turystyki ś.p. Edwardowi Goncarzewiczowi, który jako jeden z nielicznych, w tamtych czasach, rozumiał ideę powstawania i działania klubów zainteresowań wędkarskich, udało się doprowadzić do powstania Klubu "Pstrąg".    Od początku swojego istnienia Klub skierował swoje działania na:

· współpracę z Z.O. PZW w zakresie zagospodarowania i ochrony wód górskich;

· działalność sportową;

· otaczanie opieką młodzieży wstępującej w szeregi Klubu;

· stwarzanie warunków do stałego podwyższania etyki wędkarskiej;

· organizowanie obozów wędkarskich;

· pomoc oferowaną członkom Klubu w zakresie doboru i skompletowania sprzętu wędkarskiego;

· organizację giełd wędkarskich.

W roku 1995 Klub "Pstrąg" obchodził dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji odbył się zjazd członków i sympatyków Klubu w Lniskach nad Radunią. Koledzy przyjechali z rodzinami, odbył się mecz piłki nożnej, panowała atmosfera pikniku, raczono się smakołykami z grilla, pito szampana. Tradycję letnich spotkań pragniemy zachować - stąd organizacja spotkania w ramach towarzyskich zawodów o puchar prezesa.
Członkami naszego Klubu są znani i cenieni wędkarze - Edmund Antropik, Andrzej Wawryka, Maciej Wołkowicz, Piotr Mokot, Robert Tracz, Tomasz Leroch i inni - znani z połowów troci, szczupaków na muchę, pstrągów i lipieni, muszkarze i spinningiści, społecznicy i wieloletni reprezentanci Okręgu w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, popularyzatorzy wędkarstwa, publicyści. Klub to jednak przede wszyskim zlepek entuzjastów wędkarstwa, łowiących gatunki ryb szlachetnych: lipienie, pstrągi i trocie.
Od początku swojego istnienia czyniliśmy wszelkie starania, by w swoich szeregach mieć jak najwięcej strażniów S.S.R. Obecnie jest ich czternastu oraz trzech strażników S.O.P. Corocznie Klub organizuje od kilku do kilkunastu kontroli rzek górskich. Współpracujemy z pracownikami etatowymi Z.O. PZW Gdańsk - przeprowadzamy wspólne kontrole nad rzekami naszego Okręgu. Praca, czas i wysiłek poświęcone na wyjazdy na kontrole połączone ze znajomością realiów znad rzek, zdobytych w czasie wędkowania, powodują, że wzrasta skuteczność tego typu działań. W 1995 roku Klub "Pstrąg" został wyróżniony podziękowaniem ze strony Z.O. za swój wkład w ochronę wód górskich Okręgu Gdańskiego.
Działalność w zakresie ochrony wód to nie tylko kontorole. Wielokrotnie nasi członkowie interweniowali w sprawie hodowli pstrąga tęczowergo usytuoawanej w Paraszynie nad rzeką Łebą. Przez 2 lata działała ona bez pozwolenia wodno-prawnego. Z powodu używania mokrej paszy do karmienia ryb oraz braku odstojnika Łeba poniżej hodowli nie nadawała się do łowienia. W związku z tym wysłaliśmy pisma interwencyjne do ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W końcu, w listopadzie 1991, Klub złożył w Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku wniosek o spowodowanie wydania zakazu prowadzenia hodowli w Paraszynie. We wniosku przedstawiliśmy dowody w postaci zdjęć, protokołów z kontroli i wizji lokalnych, opinie wędkarzy. Prokuratura nie stwierdziła znamion przestępstwa ze strony właścicieli hodowli. Pomimo tego, po wielokrotnych rozmowach inicjowanych przez Zarząd Klubu właściciele hodowli zobowiązali się na piśmie do zaprzestania użycia mokrej paszy i przejście na proekologiczną paszę granulowaną oraz do przeznaczania corocznie określonej kwoty na zarybianie rzeki Łeby. W praktyce wyegzekwowano jednorazowe wpuszczenie 360 sztuk tarlaków pstrąga źródlanego do rzeki Łeby. Powyższe działania przyniosły jednak znaczącą poprawę jakości wody, a w konsekwencji zwiększenie rybostanu. Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie wizji lokalnej dokonanej w trakcie kontroli rzeki, jeden z właścicieli hodowli osobiście podziękował nam za to, że swoim działaniem zmusiliśmy go do przejścia na paszę suchą, co dało mu lepsze przyrosty ryb w stosunku do nakładów finansowych.
W lutym 1993 roku Zarząd Klubu opracował "Raport w sprawie degradacji rzek zaliczanych do wód górskich w województwie gdańskim", który został przedstawiony ówczesnemu Wojewodzie. Zawarte były w nim problemy dotyczące ochrony wód górskich Okręgu Gdańskiego.
Klub otacza opieką młodych wędkarzy - doświadczeni wędkarze dzielą się umiejętnościami i wiedzą powstałą w ciągu lat spędzonych nad wodą, organizowany jest kurs muchowy, wymieniany jest sprzęt. Często zdarza się, że starsi wędkarze ofiarowują już nie używany sprzęt młodzieży. W latach 1985-1990 Klub organizował obozy wędkarskie nad Sanem. Specyfika tej górskiej rzeki powoduje, że każdy wędkarz mógł udoskonalić swoje umiejętności połowu na suchą muchę, co często jest utrudnione w warunkach rzek pomorskich o innej specyfice.
Współpracujemy z pracownikami Z.O. w zarybieniach i odłowach bonitacyjnych dopływów rzek. Prowadzona w naszym województwie od lat akcja podchodowywania wylęgu w warunkach naturalnych daje dobre rezultaty. Prowadzona ona jest na Cedroniu, Kłodawie, Gizdepce, Czerowym Strumieniu, górnej Wietcisie, Strzelence, Słupinie i innych. Większe rzeki o dużej presji wędkarskiej takie, jak Radunia, Reda, Łeba, Wierzyca, Wietcisa, czy Wda zarybiane są corocznie narybkiem 1+ w liczbie 5 - 20 tys. sztuk oraz wylęgiem w liczbie 10 - 35 tys. sztuk. Członkowie Klubu brali i biorą czynny udział w akcjach zarybieniowych, które odbywają się niejednokrotnie przy użyciu prywatnych samochodów i środków pływających. W 1987 r. kol. Krzysztof Cerowski wykonał, sfinansowany ze środków Klubu, sadz do zarybień, który służy do dnia dzisiejszego.
Z inicjatywy Klubu i gorącego orendownika idei Edmunda Antropika upowszechniona została zasada "no kill" i zmniejszono limit połowu lipieni do 3 sztuk dziennie. Pomimo wielu kontrowersji dotyczących tej sprawy pragniemy podkreślić, że jedyny przyświecający nam cel, to chęć ratowania malejącej populacji lipienia w naszych rzekach. Od jakiegoś czasu czynione są również próby wprowadzenia połowów na haki bezzadziorowe.
Byliśmy również jednymi z inicjatorów powstania łowiska specjalnego na rzece Redzie.Utworzony między mostem drogowym k. Szpitala w Wejherowie, a mostem betonowym na wysokości stacji kolejowej Wejherowo Śmiechowo matecznik lipienia z obowiązującym zakazem brodzenia w rzece, zabierania złowionych lipieni i dozwoloną jedynie metodą spinningową i suchej muszki chroni podstawowe stado lipienia, a jednocześnie promuje metodę "złap i wypuść".
Klub "Pstrąg" jako pierwszy w Polsce zaczął rozgrywać zawody "na żywej rybie", propagując tę ideę wśród wędkarzy z całego kraju. Dzięki wprowadzeniu zasady "no kill", w ciągu ostatnich trzech lat, tylko w czasie zawodów wędkarskich rozgrywanych w Okręgu Gdańskim, złowionych i wypuszczonych zostało kilkaset lipieni i pstrągów. Wpłynęło to również na zmianę mentalności wędkarzy, którzy jak wynika z przeprowadzonych ankiet częściej wypuszczają ryby podczas prywatnego łowienia. Wielu członków Klubu pełne zadowolenie czerpie z podejścia, holu i wypuszczenia złowionej ryby. Nie znaczy to, że dyskryminujemy wędkarzy zabierających ryby zgodnie z regulaminem PZW.
Członkowie Klubu byli inicjatorami rozmów o budowie przepławki dla ryb na rzece Redzie w miejscowości Ciekocino. Zdawaliśmy sobie sprawę, że brak przepławki może zniszczyć ostatecznie populację troci wędrownej na rzece Redzie. Doprowadziliśmy do spotkania w Z.O. PZW z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, IRŚ, władzami miasta Redy i ichtiologami. Na spotkaniu podjęto decyzję o budowie przepławki.
W latach poprzednich organizowane były wyjazdy do Rutek nad rzeką Radunią - do Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych prowadzonej przez prof. Krzysztofa Goryczkę. Hodowane są tam lipienie, pstrągi, głowacice, można je poobserwować, zapytać fachowców o tajniki hodowli, poszerzyć swoją wiedzę ichtiologiczną. W tym roku również planowany jest taki wyjazd.
W ramach rywalizacji sportowej Klub corocznie organizuje serię zawodów zaliczanych do Grand Prix muchowego i spinningowego Klubu oraz do Grand Prix Okręgu. Odrębnie prowadzona jest klasyfikacja dla juniorów i seniorów oraz na najdłuższego pstrąga i lipienia w sezonie. Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach nagradzani są, na koniec roku, pucharami, upominkami i dyplomami.
Nasi członkowie startują w zawodach okręgowych i ogólnopolskich. Na przestrzeni ostatnich lat członkowie Klubu wielokrotnie zdobywali tytuł Mistrza Okręgu. W sezonach 1992 i 1995 drużyna w składzie A. Wawryka, M. Ziółkowski i M. Wołkowicz zdobywała wicemistrzostwo Polski. Były też sukcesy związane z czołowymi lokatami na zawodach zaliczanych do Grand Prix Polski (np. w tym roku 3 miejsce na Pucharze Wisły). Kol. M. Wołkowicz w 1995 roku był członkiem kadry muchowej PZW i kadry narodowej. Reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy, gdzie zajął 16 miejsce indywidualnie i 5 drużynowo. Powyższe fakty powodują, że Okręg Gdański jest w Polsce postrzegany jako aktywny ośrodek wędkarstwa muchowego.
Współpracujemy z sekcją muchową Jętka przy kole PZW Gdynia Miasto, prezes sekcji - Apolinary Bartosz, znany i wszechstronny wędkarz jest również członkiem naszego Klubu. Od dwóch lat odbywają się zawody towarzyskie, na które wspólnie się zapraszamy (w tym roku pałeczkę przejął Klub "Pstrąg").
W naszych zawodach może brać udział każdy wędkarz - można się wiele nauczyć i skonfrontować swoje umiejętności, informacji udziela:

Andrzej Wawryka tel. 302-51-14

W tym roku ustaliliśmy nową formułę rozgrywania zawodów. Wylosowana para zawodnik - sędzia łowi przez cały czas trwania zawodów - dwie tury, przez połowę czasu o wyborze miejsca połowu decyduje jeden z pary, przez drugą połowę czasu - drugi. Ryby są mierzone i wypuszczane.
Jest wielu młodszych i starszych kolegów po kiju, dobrze łowiących, którym nie jest obojętny los naszych rzek, drażni ich bezhołowie i bezmyślność meliorantów i trucicieli. Piszący te słowa widuje też nad wodą młodych wędkarzy, którzy mogliby się wiele nauczyć od starszych kolegów, bo popełniane przy łowieniu błędy powodują zerowe wyprawy na ryby łososiowate, co z czasem staje się zniechęcające.
W Klubie można wymienić doświadczenia, sprzęt, dowiedzieć się nowinek z Polski. Planujemy spotkanie z ichtiologiem z Okręgu w celu uatrakcyjnienia naszych spotkań i poszerzenia wiedzy o stanie naszych wód.
Zapraszamy Cię młody wędkarzu i stary wygo, przyjdź, poznaj nowych kolegów, dowiedz się czegoś nowego, poznaj nowe metody łowienia, możesz wybrać z szerokiego wachlarza działalności Klubu to, co Ci najbardziej odpowiada - wyprawy towarzyskie ze spiningiem na małe ciurki, łowienie na muchę - może sucha mucha, może streamer, nimfa lub mokra, a może zawody wędkarskie, rywalizacja sportowa z najlepszymi w Okręgu - w perspektywie wyjazdy na zawody ogólnopolskie, a może znasz już to wszystko i tylko chciałbyś dowiedzieć się nowinek znad wody - kto, gdzie połowił, jaka jest woda - niska, czy wysoka, brudna, czy czysta, czy zaczęła się już jętka, czy weszły srebrniaki po sztormach, my zawsze to wiemy, bo koledzy z Klubu jeżdzą tu i tam i zawsze ktoś jakąś informację do worka wrzuci. Gdzie tanio kupić materiały do sporządzania sztucznych much, gdzie zamówić dobrą wędkę - tego też się u nas dowiesz. Można liczyć na naszą pomoc i współpracę. Wstąp, sprawdź, co się dzieje !!!

Jeżeli chcesz coś zrobić w sprawie ochrony, czy zarybiania naszych gdańskich rzek;
Jeżeli chcesz poznać nowych kolegów po kiju i wymienić z nimi doświadczenia;
Jeżeli chcesz nauczyć się łowić na muchę lub spinning pstrągi i lipienie;
Jeżeli chcesz uczestniczyć w emocjonującej rywalizacji sportowej;
Jeżeli nie masz sprzętu, a chcesz rady doświadczonych wędkarzy;

Przyjdź i pogadaj z nami - spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca w budynku ZO PZW Gdańsk ul. Rajska 2 (sala nr 11) o godz. 17.00.